Na kontaktoni në:
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Corporate Office, Edmond Hoxha #27, Prishtinë
Tel: +381(0)38 222 222 (273)

Udhëzime:
* Ju lutem plotësoni të gjitha të dhënat e kërkuara në aplikacion.
* Ju lutem kontaktoni zyret e Burimeve Njerëzore nëse keni vështirësi gjatë aplikimit.
*Aplikacionet pa informata të kërkuara apo me informata gjysmake, nuk do të konsiderohen.

Welcome !!!

Mirësevini në sistemin online të aplikimit të Bankës Raiffeisen dhe falemnderit që keni përzgjedhur bankën tonë si punëdhënësin tuaj potencial. Raiffeisen Bank me kënaqësi fton të gjithë ju që keni kualifikimet e nevojshme, jeni të motivuar për arritjen e rezultateve, jeni të përkushtuar dhe iniciatorë, të aplikoni për pozitën/at e hapura në vijim:  

Agjent i shitjes (Prishtinë)
Location: Prishtina Branch From: 9/12/2019 Job Profile
Employee type: Full Time To: 9/22/2019 Apply
Agjent i shitjes (Podujevë)
Location: Podujeva Sub Branch From: 9/12/2019 Job Profile
Employee type: Full Time To: 9/22/2019 Apply
Agjent i shitjes (Drenas)
Location: Drenas Sub Branch From: 9/12/2019 Job Profile
Employee type: Full Time To: 9/22/2019 Apply
Agjent i shitjes (Mitrovicë)
Location: Mitrovica South Branch From: 9/12/2019 Job Profile
Employee type: Full Time To: 9/22/2019 Apply
Agjent i shitjes (Skenderaj)
Location: Skenderaj Sub Branch From: 9/12/2019 Job Profile
Employee type: Full Time To: 9/22/2019 Apply
Agjent i shitjes (Klinë)
Location: Klina Sub Branch From: 9/12/2019 Job Profile
Employee type: Full Time To: 9/22/2019 Apply
Agjent i shitjes (Istog)
Location: Istog Sub Branch From: 9/12/2019 Job Profile
Employee type: Full Time To: 9/22/2019 Apply
  

  

 

 

[ Login ] 
© RBKO 2007