Na kontaktoni në:
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Corporate Office, Edmond Hoxha #27, Prishtinë
Tel: +381(0)38 222 222 (273)

Udhëzime:
* Ju lutem plotësoni të gjitha të dhënat e kërkuara në aplikacion.
* Ju lutem kontaktoni zyret e Burimeve Njerëzore nëse keni vështirësi gjatë aplikimit.
*Aplikacionet pa informata të kërkuara apo me informata gjysmake, nuk do të konsiderohen.

Welcome !!!

Mirësevini në sistemin online të aplikimit të Bankës Raiffeisen dhe falemnderit që keni përzgjedhur bankën tonë si punëdhënësin tuaj potencial. Raiffeisen Bank me kënaqësi fton të gjithë ju që keni kualifikimet e nevojshme, jeni të motivuar për arritjen e rezultateve, jeni të përkushtuar dhe iniciatorë, të aplikoni për pozitën/at e hapura në vijim:  

Internal Communication Specialist
Location: Head Office From: 1/20/2022 Job Profile
Employee type: Full Time To: 1/27/2022 Apply
Financial Controller
Location: Head Office From: 1/20/2022 Job Profile
Employee type: Full Time To: 1/27/2022 Apply
Data Integration Developer
Location: Head Office From: 1/21/2022 Job Profile
Employee type: Full Time To: 1/31/2022 Apply
  

  

 

 

[ Login ] 
© RBKO 2007